İZOTOP ATOMLAR

İZOTOP ATOMLAR

Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara (kütle numaraları farklı) izotop atomlar denir. 

Hidrojenin 3 adet izotopu vardır.  

 

·            Nötr haldeki izotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.

·            İyon haline geçtiğinde izotop atomlarının kimyasal ve fiziksel özellikleri değişir.

·            Ortalama atom kütlesi küsürlü çıkanlar izotop atomlarıdır. 

Atom Kütlesinin Hesaplanması

 

n sayısı 18 olan Cl atomu doğada  %75 oranında bulunur. n sayısı 20 olan Cl atomu da doğada  %25 oranında bulunur. Cl atomunun Atom kütlesi şu şekilde hesaplanır.

 

Ortalama Atom Kütlesi= (%.m1+%.m2)/100

Ortalama Atom Kütlesi = (75.35+25.37)/100   = 35,5 gr/mol

 

 İZOTON ATOMLAR

Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izoton atomlar denir.

 

İzoton atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

: P atomunun n sayısı=31-15= 16,
S atomunun n sayısı=32-16= 16’dır. P ve S’ün nötron  sayıları eşittir.

İZOBAR ATOMLAR

Kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izobar atomlar denir.

İzobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. 

İZOELEKTRONİK ATOMLAR

Elektron sayıları (ve elektron dağılımları) aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izoelektronik atomlar denir.

İzoelektronik atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

7N-3, 9F-, 11Na+, 13Al+3  iyonlarının hepsinin e- sayıları 10’dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !